Turism
RomaniaDelta Dunarii → Poiana

Poiana in Delta Dunarii

Poiana Ponor

Poiana Ponor declarată Rezervaţie Naturală este o depresiune alungită situată între culmi muntoase înalte şi împădurite în munţii Apuseni.