Turism
RomaniaValea Oltului → Poiana

Poiana in Valea Oltului

Poiana Ponor

Poiana Ponor declarată Rezervaţie Naturală este o depresiune alungită situată între culmi muntoase înalte şi împădurite în munţii Apuseni.