Manastirea Raducanu

Manastire

Monument istoric si de arhitectura religioasa. Manastire ridicata în anul 1664 de marele logofat Nicolae Buhus. A fost refacuta si împodobita în 1762 de marele logofat Radu Raducanu Racovita. Este realizata în stilul barocului târziu moldovenesc. Pictura si sculptura catapeteasmei sunt de mare valoare. În incinta manastirii se afla mormântul lui Costache Negri.