Biserica Seminarului Greco-Catolic

Biserica

A fost reconstruita din temelii in 1858 de catre episcopul romano catolic Franciscus Szaniszlo. inainte in acest loc era biserica iezuitilor, datata din 1772.

actualmente : Bisrica Ortodoxa Sf Mucenic Gheorghe
Bdul magheru colc cu Parcul Traian