Manastirea Valea Neagra

Manastire

Hramul Adormirea Maicii domnnului. Ctitorita in anul 1755