Băile Oradiei

Încă din antichitate, apele acestor meleaguri sunt apreciate şi căutate. Abia în Evul mediu însă, prin anul 1220 (în vremea Abatiei Hevius de Magno) Varadino au fost menajările (locurile de scaldă) din jurul satului Haieu. De aici şi numele de „Băile Episcopeşti" pe care le-a purtat multă perioadă de timp staţiunea balneo-climaterică care este cunoscută astăzi ca „Băile 1 Mai". În documentele evului mediu, Băile Felix şi Băile 1 Mai apar sub denumirea de Băile Oradiei (Thermae Varadienses), Băile 1 Mai numindu-se şi „Băile Haieului" deoarece se aflau pe teritoriul acestei localităţi.

Aceste complexe balneare se găsesc la contactul dintre Dealurile Vestice şi Câmpia de Vest la altitudinea de 140 m. Valea Hidişel în care se găsesc Băile Felix şi Valea Pârâul Peţa în care se află Băile 1 Mai se unesc în vecinătatea localităţii Sânmartin, viitoare zona metropolitană a oraşului Oradea. Aspectul general al reliefului este caracteristic determinat de ultimele ramificaţii vestice ale Munţilor Pădurea Craiului în care se remarcă proeminent Dealul Şomleu (350 m altitudine), apoi Dealul Cordău (270 m altitudine) şi Dealul Apateu (102 m altitudine), toate provenind din piemontul de acumulare.

Calcarele din Dealul Şomleu au condiţionat formarea unui relief carstic în care se evidenţiaza Hudra Bratii (cu denumirea locala de Craterul Betfia) despre care localnicii spun că în urma cu zeci de mii de ani ardea la suprafata un vulcan, după care s-a stins, iar acum arde în adâncime şi încălzeşte apele termale de la Băile Felix si Băile 1 Mai. Desigur, geologii dau alte explicaţii ştiinţifice fenomenului. Fapt este că acest aven, Hruda Bratii, este frecvent vizitat de numeroşi turişti autohtoni şi din străinatate, tineri şi vârstnici deopotrivă, curioşi în a contempla şi a admira la faţa locului, naturalele aspecte din epocile preistorice. Traseul este uşor de parcurs, pe jos sau cu maşina, străbătând pe un drum pietruit cu o pantă lină, distanţa de circa 3 km, pe directia Haieu - Betfia, care din pacate nu este marcat cu tabliţe indicatoare. Orice informaţie se poate lua de la locuitorii din băi sau din Haieu care sunt binevoitori şi buni cunoscători ai acestor locuri. Drumul amintit străbate păşunea Haieu (aridă şi fără vegetaţie arborescentă) pe toata lungimea pâna la crater, situat la poalele mamelonului care este acoperit cu o vegetatie rudimentara de arbuşti ce supraveţuiesc pe însoritele coaste calcaroase, mult asemănatoare aridelor stânci greceşti. Apa din precipitaţii greu poate fi reţinută de acest infim covor vegetal şi se scurge cu repeziciune spre terenurile mai joase. Rezistentele specii forestiere n-au avut ce face decât sa se adapteze la condiţiile climaterice şi de relief destul de vitrege şi să împiedice într-o oarecare măsură erodarea superficialului sol de pe Dealul Şomleu. Aici numeroşii excursionişti găsesc în zilele însorite, prielnice locuri de facut băi de soare.

Cei care strabat la pas în lung şi-n lat aceste minunate creaţii divine din jurul băilor vor redescoperi de fiecare dată inepuizabilele minunăţii naturale tăinuite de muţenia pădurii care in orice anotimp işi scoate din ascunsele cămări cuvertura specifică, în aşteptarea timpului ce va veni.

Pădurarul ce s-a statornicit în casa din mijlocul pădurii a cantonului silvic nr. 22 Băile 1 Mai desfăşoară o permanentă muncă de teren şi gospodăreşte peste 450 (ha) de padure, din care 120 (ha) fac parte din grupa I cu rol deosebit de protecţie, situate bineînţeles, în jurul staţiunii. Aceste suprafeţe sunt supuse unor tratamente cu totul speciale în care se evidenţiază rolul special al arboretelor respective. El ne spune că tratamentele aplicate pădurii nu se fac după ureche sau la voia întâmplării, ci numai după partituri precise concretizate prin punearea in aplicare a unor amănunţite proiecte (amenajamente silvice pe durata a 10 ani) elaborate de către Institutul de cercetări Silvice în colaborare cu Facultatea de Silvicultură. Aflăm astfel că toate pădurile cu destinaţie specială de protecţie sunt parcelate în suprafeţe relativ egale şi sunt dispuse sub forme geometrice regulate dând imaginea unui imens parc natural în care amestecul de specii de foioase şi conifere se armonizează favorabil dând panoramei o paletă cromatică deosebită a acestor păduri. Largile linii parcelare ce separă aceste unităţi ne apar fermecătoare prin luminişul minunat ce alternează, spre desfătarea noastră cu tenebroasele culori ale pădurii încheiate. Parcelele respective sunt generos şi natural populate cu minunatele paduri pluriene în care se semnalează exemplare de goruni seculari care conveţuiesc într-o dulce simbioză cu elemente ale altor specii ornamentale mai tinere, completându-se reciproc şi sub protecţia cărora se dezvolta un bogat subarboret cu minunatul lor colorit. Cornul de exemplu, este specia care primavara devreme ne încântă privirile cu inflorescenţa lui de un galben auriu, tradându-şi discret prezenţa în multe din parcelele acestor locuri. O alta specie, de mare efect ornamental şi decorativ este Teiul, prin trunchiurile sale semeţe, bine reprezentat în pădurile din apropierea ştrandului cu valuri, care tot în perioada înfloririi ne cucereşte cu îmbătătoarele miresme. Pădurile sunt mărginite de pajişti multicolore ce fac ca zona din jurul băilor să fie ca rupta din rai.

Fară a epuiza vastele obiective naturale din Băile 1 Mai, nu putem să nu amintim despre aşa numită „zona umeda" (relicvă) cunoscută şi peste hotare. Deşi mic, complexul lacustru Peţa - Băile 1 Mai în suprafaţă de 4 (ha) formează o rezervaţie floristică de o mare valoare ştiinţifică. Aici se întâlneşte Nufarul Tropical (Nymphaea lotus). Planta înfloreşte în special în locul numit „Ochiul Mare" a cărui suprafată este de 600 (mp). Temperatura apei este relativ constanta cu valori între 30 si 40 grade (C). Tot aici întâlnim „Ochiul Ţiganului", apoi Lacul Albastru. Zona umeda a suferit colmatări şi a fost supusă degradării, necesitând importante intervenţii şi costisitoare lucrări pentru salvarea acestor monumente naturale.

Dacă v-aţi convins să mergeţi la sfârşit de săptămână spre aceste mirifice locuri trebuie să ştiţi că în peregrinările dumneavoastră veţi găsi numeroase locuri de popas, amenajări rustice din lemn prevăzute cu mese şi bănci unde veţi putea consuma din merindea special adusă în rucsac. În preajma locurilor de popas sunt amplasate sugestive plăcuţe avertizoare. Citiţi-le şi mai ales respectaţi indicaţiile lor şi veţi deveni ceea ce dorim cu toţii: adevaraţi excursionişti ecologişti. Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Oradea împreună cu ocoalele silvice au decis să se implice activ în proiectul „Împreună pentru natură" organizând periodic concursuri şi reuniuni cu scopul sensibilizării populaţiei pentru adoptarea unei atitudini corecte şi durabile faţă de mediul în care trăim, iar participanţii au posibilitatea distrându-se în aer curat să contribuie la operaţiunile de curaţenie, într-o atmosferă destinsă si veselă. Vă invităm să participaţi la astfel de cursuri în natură şi nu veţi regreta.

(A.TEORAN)

Licenţa Creative Commons
Băile Oradiei de Alexandru TEORAN este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 Ne-adaptată .