Obiective turistice din Teiu, Alba

Biserica reformata

Biserica

Dateaza din sec. XIII-XV. Este construita in stil romanic cu unele influenţe de factură gotică. Iniţial avea un plan de bazilică cu trei nave dar, în urma distrugerilor suferite în sec.XV, navele laterale au fost retezate. Biserica dispune şi de un turn clopotniţă.