Pesteri din Arefu, Arges

Pestera de la Piscul Negru

Pestera

Rezervatie cu o suprafata de 0,50 ha (monument al naturii).