Obiective turistice din Sadu, Sibiu

Muzeul Energetic Sigmund Dachler

Muzeu

Hidocentrala Sadu I datand 1896, prima hidrocentrala din Transilvania si a 3-a din Europa. Aici functioneaza din 1996 Muzeul energetic 'Sigmund Dachler'