Palate din Sulina, Tulcea

Palatul Comisiunii Europene

Palat