Palate din Giurgiu

Palatul Constantin Cantacuzino

Palat

Ruinele palatului, monument istoric si de arhitectura laica. Palatul construit in sec. XVII a apartinut postelnicului C. Cantacuzino