Statiuni Balneo din Arges

Statiunea Balneo Bughea de Sus

Balneo

Statiune balneoclimaterica de interes local, cu activitate sezoniera. Este situata la 590 m altitudine, la poalele de SE ale Muntilor Iezer. Factori balneari: - ape minerale sulfuroase, clorurate, unele iodurate, sodice, hipotone.

Statiunea Balneo Baile Bradetu

Balneo

Statiune balneoclimaterica de interes general, cu activitate permanenta. Este situata la 624 m altitudine, pe cursul superior al râului Vâlsan, în depresiunea Bradetu. Factori balneari: - ape minerale sulfuroase, clorurate, sodice, hipotone; - ape minerale sulfuroase, etc.