Catedrala Giurgiu

Catedrala

Lucrările zidirii din temelie au început în anul 1847, terminându-se în anul 1852 prin grija şi munca neobosită a întregii suflări creştine din acest oraş. Fiind sub ocupaţie musulmană până în anul 1829 când, prin Tratatul de la Adrianopol, şi oraşul Giurgiu a fost scos de sub dominaţie turcească, permiţându-se construirea de locaşuri de închinare şi rugă deasupra solului, până atunci fiind permisă executarea lăcaşurilor pentru închinare numai în pământ şi fără clopote.