Obiective turistice din Alba

Cetatea Bastionara Alba Iulia

Cetate

Cetatea bastionara din Alba Iulia a fost ridicata între anii 1714-1738, fiind considerata cea mai reprezentativa fortificatie bastionara de tip Vauban din tara noastra. Planul cetatii a fost întocmit de arhitectul italian Giovanni Morando Visconti, sub conducerea generalului Stefan de Steinville, completata apoi de generalul Weiss.

Lucrarile propriu-zise la fortificatia de la Alba Iulia au început la 4 noiembrie 1715, când s-a pus piatra de temelie a bastionului Carol, dedicat împaratului, situat pe latura de nord a cetatii.

Catedrala Reintregirii

Catedrala

Constructie impunatoare, ridicata între 1921-1923, dupa planurile arhitectului D.Ghe. Stefanescu, sub conducerea inginerului T. Eremia, aici au fost încoronati suveranii României Mari la data de 15 octombrie 1922, catedrala purtand si numele de Catedrala Incoronarii.
Edificiul are forma de cruce greaca înscrisa, cu un pridvor deschis, în interior se patrunde printr-un pronaos dreptunghiular, cu trei unitati de boltire în segment de arc de cerc, un naos îngust si altar. Decoratia pictata în fresca este realizata în spiritul iconografiei traditionale de catre Constantin Petrescu.

Catedrala Romano-Catolica

Catedrala

Ridicata în secolul XIII, este cel mai valoros monument al arhitecturii medievale timpurii din Transilvania, îmbinând armonios elementele romanice cu cele gotice. Edificiul a fost conceput ca o basilica cu trei nave, transept cu trei abside semicirculare, turn peste careu si doua turnuri pe latura de vest, adaugându-se ulterior doua nave în zona transeptului.

Cetatea Aiudului

Cetate

Cetatea cu ziduri si turnuri de piatrã este amplasatã pe locul unei fortificatii de pãmânt mai vechi care la rândul ei se suprapune pe o asezare daco - romanã din secolul al III - lea, era noastrã. În edificarea complexului de arhitecturã sunt cunoscute douã faze de constructie. Existenta unei prime cetãti este atestatã arheologic, prin sãpãturile din anii 1974 - 1977, în secolul al XIV - lea. Potrivit traditiei locale sãsesti aceste începuturi ar fi avut loc înainte de marea invazie tãtarã din anii 1241 - 1242. Aceastã datare însã nu este încã confirmatã.

Castelul Sancrai

Castel

Este vorba despre castelul familiei nobiliare Kemeny ÅŸi grajdul. An 1805.

Biserica greco-catolica

Biserica

Este ctitoria slugerului Raţ Mihail, curtean al lui Mihai Viteazu, şi al soţiei sale „prea frumoasa Zamfira” la începutul sec. XVII. Din construcţia iniţială se mai păstrează doar nava.

Biserica catolica

Biserica

Este o remarcabila constructie in stil gotic, inaltata prin grija lui Iancu de Hunedoara in anul 1449, in folosul calugarilor paolini. In luneta apare in relief blazonul Huniazilor.

Biserica reformata

Biserica

Dateaza din sec. XIII-XV. Este construita in stil romanic cu unele influenţe de factură gotică. Iniţial avea un plan de bazilică cu trei nave dar, în urma distrugerilor suferite în sec.XV, navele laterale au fost retezate. Biserica dispune şi de un turn clopotniţă.

Biserica Sfintii Arhangheli

Biserica

Planimetric, biserica este construita din trei incaperi: pronaos, naos si altar poligonal. Pe latura de sud a fost adaugat ulterior un pridvor de lemn (inlaturat in urma restaurarii). Dimensiunile monumentului sunt relativ modeste: lungimea in ax 15m, iar latimea 6,5m.

Castelul Garda

Castel